Choď na obsah Choď na menu
 


Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí: http://www.uszz.sk, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15, Slovenská republika, Tel.: 00 421 / 2 / 57 20 05 11, fax: 00 421 / 2 / 57 20 05 55, uszz@uszz.gov.sk, ÚSŽZ na Facebooku - www.facebook.com/uszzsk, JUDr. Milan Vetrák, PhD., predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Tel.: 00 421 / 2 / 57 20 05 11, milan.vetrak@uszz.gov.sk, Dáša Laurenčíková, tajomníčka úradu, Tel.: 00 421 / 2 / 57 20 05 11, dasa.laurencikova@uszz.gov.sk, Mgr. Martin Štrbka, dočasne poverený riadením teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru (TIMMKO), Tel.: 00 421 / 2 / 57 20 05 26, martin.strbka@uszz.gov.sk, Ľudovít Pomichal, dočasne poverený funkciou hovorcu úradu, Tel.:00 421 / 2 / 57 20 05 30, ludovit.pomichal@uszz.gov.sk, Kontakty na osvedčenia: Tel.: 00 421 / 2 / 57 20 05 30, E-mail: anna.cizniarova@uszz.gov.sk, barbora.illesova@uszz.gov.sk, Kontakt na vyúčtovanie dotácií: ida.cechova@uszz.gov.sk

 

Krajanské múzeum Matice slovenskej, ústredné pracovisko pre styk a spoluprácu so Slovákmi žijúcimi mimo územia Slovenskej republiky na udržiavanie a rozvíjanie ich národnej identity a vzťahov k Slovenskej republike, Mgr. Daniel Zemančík, riaditeľ, pracovníci: Mgr. Viera Denďúrová – Tapalagová, špecialista styk so slovenským zahraničím, PhDr. Stanislav Bajaník, vedecký pracovník, Mgr. Zdenka Boleracová, vedecko-vývojový pracovník, Mgr. Matúš Fazekaš, vedecko-vývojový pracovník, adresa: Mudroňova 1, 036 01 Martin, Grosslingova 23, 812 51 Bratislava, Telefón: 043/413 30 67 (riaditeľ Martin), ++02/529 25 074, Fax: ++02/529 21 680, zsms1@matica.sk (riaditeľ)

zsms@matica.sk, http://www.matica.sk/index.php?M=61&lang=sk

 

Diaspóra - Slováci v zahraničí - na Facebooku: http://www.facebook.com/pages/Diasp%C3%B3ra-Slov%C3%A1ci-v-zahrani%C4%8D%C3%AD/175597929145170?sk=wall

 

 

Inštitúcie SR v Maďarsku

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti, Stefánia út. 22-24, 1143 Budapest XIV, Tel.: 00361/460 9010, 00361/460 9011 , 00361/27335 00, Fax: 00361/4609020, Mobil: 003630 26 95997, emb.budapest@mzv.sk, Úradné hodiny: Konzulárne oddelenie: pondelok - piatok 8.30-12.00, Konzulárne oddelenie, Gervay út. 44, H-1147 Budapešť XIV, Tel.: 0036-1 / 2733 500 (sekretariát), Fax: 0036-1 / 2733 505, cons.budapest@mzv.sk, Konzulárna služba – nepretržite tel.: 0036 302695997

 

Slovenský inštitút v Budapešti, Rákóczi út. 15, H - 1088 Budapešť VIII, Maďarsko, Tel.: 00361/32 74 000, Fax: 00361/32 74 008, si.budapest@mzv.sk, www.mzv.sk/sibudapest

 

Slováci v Maďarsku

 

Celoštátne inštitúcie sídliace v Budapešti:

 

Celoštátna slovenská samospráva, http://oszo.slovaci.hu/index.php, Telefón: +36 1 466 9463, fax: +36 1 386 8759, oszo@slovaci.hu

 

Zväz Slovákov v Maďarsku, Magyarországi Szlovákok Szővetsége, Kondorosi u. 10/B. B. ép. IV./12, 1116 Budapest, Tel./fax: 0036 / 1 / 466 81 54, Mobil: (+36) 30 928 7599, synny@chello.hu, szabomoncsi@gmail.com, http://www.zsm.hu, Predsedníctvo ZSM, predsedníčka: Ruženka Egyedová Baráneková, baranek_ruzsenka@citromail.hu, + 36 30 9287599, podpredsedníčka: Anna Szántaiová, telleredeiskola@gmail.com, členovia: Marta Papučková Glücková, papucseknegm@freemail.hu, Vera Árendášová, zita.arendas@enternet.hu, Valéria Petőfiová, petofivali@citromail.hu, Anna Molnárová, komlosregio@mail.totkomlos.hu, Judita Fábryová, fabrijudit@freemail.hu, Katarína Krafčenková, katikrafcsenko@freemail.hu, úradujúca tajomníčka: Monika Szabová, SzaboMoncsi@gmail.com, + 36 20 468 2972

 

Združenie slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku, Magyarországi Szlovák Írok és Művészek Egyesülete, Nagymezö u. 49 fsz. 7/a, 1065 Budapest VI., Tel.: 0036 / 1 / 302 35 72, info@szlovakirok.hu, http://www.szlovakirok.hu

 

Slovenské osvetové centrum, Szlovák Közművelődési Központ, Fadrusz u. 11/A, 1114 Budapest, Tel.: 0036 / 1 / 386 40 77, Fax: 0036 / 1 / 386 40 77, soccss@slovaci.hu, http://www.slovaci.hu

 

Slovenské pedagogické metodické centrum: http://www.szlovak-pmk.sulinet.hu

 

Ľudové noviny, www.luno.hu, ludove@luno.hu, adresa: 1135 Budapest, Csata utca 17. 1/9
Poštová adresa: 1555 Budapest, Pf. 99 - Telefón: (+36 1) 878 1431 - Tel./ Fax: (+36 1) 878 1432, Šéfredaktorka: Alžbeta Hollerová Račková, Jazyková redaktorka: Vlasta Zsákaiová, Reportéri - novinári: Csaba Lampert, Eva Patayová Fábiánová, Andrea Szabová Mataisová, Ľudové noviny (vo formáte PDF): www.comp-press.hu/ludove2000

 

Celoštátne inštitúcie sídliace mimo hlavného mesta:

 

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, Szabó Dezső u. 42, 5600 Békéscsaba, Tel.: 0036 / 66 / 52 73 90, Fax: 0036 / 66 / 52 73 91, vusm@globonet.hu, http://vusm.slovaci.hu

 

Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku, Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete, Kossuth tér 10, 5600 Békescsaba, Tel./fax: 0036 / 66 / 44 17 56, maszfisz@yahoo.com, na Facebooku (k 12. 6. 2011 výlučne po maďarsky): http://www.facebook.com/pages/Magyarorsz%C3%A1gi-Szlov%C3%A1k-Fiatalok-Szervezete/104298702957037?sk=wall

 

Regionálne organizácie, mestá, obce:

 

Budapešť:

 

Slovenská samospráva Budapešti, Fővárosi Szlovák kisebbségi Önkormányzat, Akadémia u. 1., 1054 Budapest

Tel: 0036 / 1 / 302 51 17, ssbp@ssbp.t-online.hu

 

Slovenská škola (materská škola, základná škola, gymnázium, internát): http://www.szlovak-bp.sulinet.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54&lang=sk

 

Župa Békescsaba:

 

Čabianska organizácia Slovákov, Csabai Szlovákok Szervezete, Kossuth tér 10, 5600 Békéscsaba, Tel./fax: 0036 / 66 / 32 17 71, szlovakhaz@mail.globonet.hu, http://www.slovak.hu

 

Dom slovenskej kultúry, Szlovák kultúra háza, Kossuth tér 10, 5600 Békéscsaba, Tel.: 0036 / 66 / 32 17 71, Fax: 0036 / 66 / 44 17 50, szlovakhaz@mail.globonet.hu, http://www.slovak.hu (Celá stránka je len v maďarskom jazyku)

 

Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola, internát Békešská Čaba: http://www.szlovak-bcs.sulinet.hu, Riaditeľka: Edita Pečeňová, Zástupca pre gymnázium: Michal Lásik, Zástupca pre základnú školu: Mária Majerová, Vedúca internátu: Mária Czégényová, Hospodárka: Ágnesa Tillová, Výchovný poradca: Ildikó Kiššová, Špeciálny pedagóg: Eva Sarvašová, Telefon: 06-66-453-530, Riaditeľka: 06-66-453-577 Fax.: 06-66-453-577, szlovak@szlovak-bcs.sulinet.hu, Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Békéscsaba, P. Jilemnicky utca 1., 5600

 

Základná škola, materská škola, Sarvaš, http://www.szlovak-szarvas.sulinet.hu, iskola@szlovak-szarvas.sulinet.hu

 

Nové Mesto pod Šiatrom (Sátoraljáújhely):

 

Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná ZŠ a internát Nové Mesto pod Šiatrom (Sátoraljáújhely): http://www.szlovak-sujhely.extra.hu

 

Pilis:

 

Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov: http://www.pilis-slovak.hu, pilis.slovak@gmail.com

 

Pilisszentkereszt Mlynky, osobný profil na Facebooku (komunikuje len po maďarsky): http://www.facebook.com/profile.php?id=100001087502387

 

Tóthkomlós

 

Základná škola, materská škola: http://www.tkszlovakiskola.sulinet.hu/O%20nasej%20skole.htm

 

Rajka:

 

Slováci v Maďarsku: http://www.facebook.com/pages/Slov%C3%A1ci-%C5%BEij%C3%BAci-v-Ma%C4%8Farsku/145518068818488, stránka nových prisťahovalcov – Bratislavčanov v Rajke

 

Stránka Slovákov v Rajke: http://www.susedia.info

 

Susedia.info na Facebooku: http://www.facebook.com/pages/Susediainfo/57641417816?sk=wall

 

Susedia na Twitteri: http://twitter.com/#!/susedia

 

 

Katolícke farnosti v Maďarsku:

 

Budapest – Józsefváros (pôvodne slovenská robotnícka farnosť, stránka len po maďarsky): http://www.jozsefvaros.plebania.hu

Pilisszentkereszt (Mlynky, len po maďarsky): http://www.sztkereszt.blogspot.com, sztkereszt@index.hu

 

Odkazy na katolícke cirkevné stránky: http://www.esztergomi-ersekseg.hu/?&fm=21

Hlavná ostrihomsko – budapeštianska arcidiecéza: http://www.esztergomi-ersekseg.hu

Diecéza Székesfehérvár: http://www.szfvar.katolikus.hu

A Váci Egyházmegyei papjai (1999): http://www.ertekkereso.hu/doc/imak/netrol_imak/vacpap.html

A Váci Egyházmegyei Sematizmus: http://sematizmus.vaciegyhazmegye.hu/szemely.php?lista=cl

 

Témy na Facebooku:

 

No fuzik – protest proti prepusteniu Imra Fuhla, redaktora Ľudových novín: http://www.facebook.com/pages/NO-fuzik/190154024348105

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.