Choď na obsah Choď na menu
 


HUSZÁR DEZSÕ VIKTRÍCIUS, Dr., OFM Cap., narodený 12. 9. 1913 v Gyõr - Bácsa, ordinovaný 10. 7. 1938 vo Viedni, 1938 – 1939 – štúdium cirkevnej hudby Rím, 1939 – 1943 - Šahy, 1943 – 1948 – v arcidiecéze Ostrihom, segédlelkész Máriabesnyõn 1948-1951, Hódmezõvásárhely-Belvárosban 1951-1952, Szt. István plébánián 1952-1954, Kiskunmajsán 1954-1955, karnagyi és kántori teendõkkel megbízott segédlelkész Vác-Alsóvárosban 1955-1986, Budapesten 1986-1992, Máriabesnyõn 1992-tõl. Püspöki tanácsos 1964-tõl, tb. kanonok. Teológiai doktorátus 1939-ben.

Zoznam kňazov pôsobiacich v Maďarsku v bývalých slovenských farnostiach

Celoslovenský zoznam žijúcich kňazov, diakonov a bohoslovcov

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.