Choď na obsah Choď na menu
 


ERDŐ PÉTER, Prof. ThDr., arcibiskup, kardinál, adresa: Esztergom (Ostrihom), narodený 25. júna 1952 v Budapešti, ordinovaný 18. 6. 1975, 1970 – matura na budapeštianskom piaristickom gymnáziu, 1971 – 1975 – štúdium teológie Eszregom, 1975 – kaplán Dorog, 1976 ThDr., 1977: Rómában a PMI ösztöndíjasaként a Pápai Lateráni Egy-en tanult. 1980: kánonjogi dr. Hazatérve az Esztergomi Érs. Hittud. Főisk. tanára. 1986: a római Pápai Gergely Egy. kánonjogi karán megbízott előadó. 1988: a bpi R.k. Hittud. Akad. Kánonjogi Tanszékének ny. rk., 1991: ny. r. tanára (1992: Pázmány Péter Kat. Egy. Hittud. Kar). 1996: dékán. A Kánonjogi Posztgraduális Int. (XI. 30-: egyh. fakultási joggal) elnöke. - Az esztergomi Érs. Főszentszék 1976: kötelékvédője, 1980: jegyzője, bírája, 1985: h. bírósági helynöke, 1994-95: bírósági helynöke. 1994: ppi helynök. - 1986: a MKPK egyhjogi biz-ának titkára. 1994: ap. protonot., 1995: a Párizsi Kat. Egy. díszdoktora. A Consotiatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo elnökségi, a Society for Medieval Canon Law ellenőrző biz. tagja, az Instituto Martín de Azpilcueta tud. munk., az osztr. és a fr. egyhjogi társ. tagja, a M. Kánonjogi Társ. eln-e. - A Folia Theologica folyóir., a  Studia Theologica Budapestinensia, az Egyház és Jog kv-sorozat szerk-je, a Teológia fel. szerk-je, a Communio főmunk., a Revista Espagñola de Derecho Canónico tud. tanácsának tagja. - II. János Pál p. 1999. XI. 5: puppi c. pp-ké, székesfehérvári spp-ké nevezte ki, Rómában 2000. I. 6: sztelték pp-ké. 2002. XII. 7: esztergom-bpi érs., székét 2003. I. 11: foglalta el. A p. X. 21: bíb-sá kreálta, római címtp-a a S. Balbina. Bíb-ként XI. 24: a Kat. Nev. Kongr-ja és a Pápai Törvénymagyarázó Tanács tagja. 2004. IV. 17: az Ap. Signatura Legfelsőbb bíróságának, 2005. I. 24: az Istentiszt. és Szentségi Kongr. tagja. 2005. IV: részt vett a pápaválasztó konklávén. - M: Az óker. kor egyházfegyelme az első négy században. Ford. jegyz. Bp., 1983. -  Újítások az egyh. perjogban. Uo., 1985. - Az Egyh. Törvénykv.  A CIC hivatalos latin szövege magyar ford-sal és magyarázattal. Ford., szerk., magy. Bp., 1985. - L'ufficio del Primate nella canonistica da Graziano ad Uguccione da Pisa. Róma, 1986. - Introductio in historiam scientiae canonicae. Uo., 1990. - Egyházjog. Bp., 1992. - Latin-magyar egyházjogi kisszótár. Uo., 1993. - Introducción a la historia de la Ciencia Canónica. Buenos Aires, 1993. - Egyh. és vallás a mai magyar jogban. Schanda Balázzsal. Bp., 1993. - Az egyházjog teol-ja intézménytört. megközelítésben. Uo., 1995. (Egyh. és jog 2.) - Egyházjogi alapismeretek. Ált. szabályok. Házasságjog. Uo., 1996. - Egyh. alkotmányjog. Uo., 1996. - Teologia del diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale. Torino, 1996. - Lat-m-szl. egyházjogi kisszótár. Bp., 1997. - Az egyházjog forrásai. Rihmer Zoltánnal. Uo., 1998. - 1996-ig kb. 150 tanulm. jelent meg kánonjogi folyóir-okban.  s.k., PRÍSLUŠNÝ K HLAVNEJ OSTRIHOMSKO – BUDAPEŠTIANSKEJ ARCIDIECÉZE

Zoznam kňazov pôsobiacich v Maďarsku v bývalých slovenských farnostiach

Celoslovenský zoznam žijúcich kňazov, diakonov a bohoslovcov

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Vizitácia na Číve

(Admin, 14. 6. 2011 22:05)

"Za účelom kanonickej vizitácie 9. apríla navštívil Čív kardinál Péter Erdő... S uznaním sa zmienil o dobrých pracovných stykoch s vedením slovenských diecéz: poznamenal, že ich názory sa zhodujú, ba v niektorých záležitostiach vystupovali už spoločne." (http://www.luno.hu/content/view/11335/32/)